นับหนึ่งถึงสาม…สร้างคอนเทนต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด

นับหนึ่งถึงสาม…สร้างคอนเทนต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ไม่ยากอย่างที่คิด

นับหนึ่ง  “Mindset” 

สเต็ปที่ยากที่สุดสำหรับการสร้างคอนเทนต์คือการเริ่มนับหนึ่ง…​  มีคำถามวนเวียนอยู่ในหัวของเราหรือคนเขียนจนเลือกไม่ถูกว่าจะจัดการกับอะไรก่อน ตั้งแต่เขียนอะไร เขียนทำไม ให้ใครอ่าน การค้นหาข้อมูล จะหาอะไร ที่ไหน ถามอย่างไรให้ได้คำตอบ แล้วข้อมูลนั้นใช้ได้หรือไม่ ใช้อย่างไร 

“ไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เกิด” กรณีนี้ใช้ได้แต่มันจะกลายเป็นการแก้ตัวไปทันทีถ้าเราใช้วลีนี้บ่อยๆ แต่ที่จะยากมากถ้าเราไม่อ่าน ไม่ค้นคว้า ดังนั้น Mind Set: We Can Do it คือนับหนึ่งที่ควรนำมาใช้

 

นับสอง “Questions” 

“การตั้งคำถามที่ดี…จะนำคุณไปสู่การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า” ดังนั้นตั้งแต่การรับ Brief งานกับลูกค้า สรุป Minutes คำถามที่ยิงสลุตไปมาในห้องประชุม จะเป็น Key สำคัญช่วยให้คุณเรียบเรียงคอนเท้นต์ที่ได้รับมาสด ๆ ร้อน ๆ 

 

นับสาม “Objective” 

เกาะ Objective ให้มั่น เสมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำคอนเทนต์ทุกประเภท  การ Set Objective ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจากคอนเทนต์ที่กำลังสร้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่า Objective คือการสร้าง Brand Awareness หรือ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด หรือต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ บ่อยครั้งเวลาเราคิดงานให้หวนมานึกถึง main objective ก็จะช่วยได้ 

ไม่ว่าจะนับสาม หรือ เริ่มสอง ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นได้เช่นกัน เพราะคอนเทนต์ที่ดีลื่นไหลเหมือนน้ำไม่จำเป็นต้องมี format ตายตัวเสมอไป จะเริ่มนับอะไรก่อนก็ได้หมด เพียงแต่เมื่อได้ส่วนผสมตั้งต้นทั้งสามนับแล้ว พยายามคิดให้เป็น Big Picture แต่ Act Deeper ทำอย่างละเอียดก็จะออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ดีได้   

นับหนึ่ง  “Mindset” 

สเต็ปที่ยากที่สุดสำหรับการสร้างคอนเทนต์คือการเริ่มนับหนึ่ง…​  มีคำถามวนเวียนอยู่ในหัวของเราหรือคนเขียนจนเลือกไม่ถูกว่าจะจัดการกับอะไรก่อน ตั้งแต่เขียนอะไร เขียนทำไม ให้ใครอ่าน การค้นหาข้อมูล จะหาอะไร ที่ไหน ถามอย่างไรให้ได้คำตอบ แล้วข้อมูลนั้นใช้ได้หรือไม่ ใช้อย่างไร 

“ไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เกิด” กรณีนี้ใช้ได้แต่มันจะกลายเป็นการแก้ตัวไปทันทีถ้าเราใช้วลีนี้บ่อยๆ แต่ที่จะยากมากถ้าเราไม่อ่าน ไม่ค้นคว้า ดังนั้น Mind Set: We Can Do it คือนับหนึ่งที่ควรนำมาใช้

 

นับสอง “Questions” 

“การตั้งคำถามที่ดี…จะนำคุณไปสู่การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า” ดังนั้นตั้งแต่การรับ Brief งานกับลูกค้า สรุป Minutes คำถามที่ยิงสลุตไปมาในห้องประชุม จะเป็น Key สำคัญช่วยให้คุณเรียบเรียงคอนเท้นต์ที่ได้รับมาสด ๆ ร้อน ๆ 

 

นับสาม “Objective” 

เกาะ Objective ให้มั่น เสมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำคอนเทนต์ทุกประเภท  การ Set Objective ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรจากคอนเทนต์ที่กำลังสร้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่า Objective คือการสร้าง Brand Awareness หรือ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด หรือต้องการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ บ่อยครั้งเวลาเราคิดงานให้หวนมานึกถึง main objective ก็จะช่วยได้ 

ไม่ว่าจะนับสาม หรือ เริ่มสอง ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นได้เช่นกัน เพราะคอนเทนต์ที่ดีลื่นไหลเหมือนน้ำไม่จำเป็นต้องมี format ตายตัวเสมอไป จะเริ่มนับอะไรก่อนก็ได้หมด เพียงแต่เมื่อได้ส่วนผสมตั้งต้นทั้งสามนับแล้ว พยายามคิดให้เป็น Big Picture แต่ Act Deeper ทำอย่างละเอียดก็จะออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ดีได้