งานธุรการด้านประชาสัมพันธ์ (PR Administrator )

+ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ

+ มีไหวพริบ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

+ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

+ มีความสามารถในการจัดระเบียบงานและเอกสาร ละเอียด รอบคอบ

+ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่าง ๆ ได้ดี

+ พิมพ์งานคล่อง ใช้เครื่องมือสำนักงานได้ดี สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และทำงานออนไลน์ได้ว่องไว

+ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความตรงต่อเวลาสูง

+ ระดับความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

+ ใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี หากใช้โปรแกรมด้านงานออกแบบ กราฟฟิก หรือตกแต่งภาพ เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY NOW

Communication Specialist

+ Active, and willing to learn

+ Fundamental knowledge of communication and media landscape

+ Ability to demonstrate ownership and team coordinating skills.

+ Bachelor degree in any fields, with good command of Thai and English languages

APPLY NOW

Communication Consultant

+ Extensive knowledge and experiences of communication, media landscape and beyond.

+ Ability to demonstrate leadership, strategic planning, creativity in professional communication

+ Bachelor or higher degree in any fields, fluent in both Thai and English languages is preferred.

APPLY NOW