VMware

VMware Cloud Powers Greater Innovation and Enterprise Resiliency Across Southeast Asia

วีเอ็มแวร์ คลาวด์ เสริมความสามารถองค์กรเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมและความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Recent enhancements to VMware’s cloud portfolio will give organizations greater flexibility and choice to fully harness the potential of cloud in their pivot towards region’s mobile-first business environment

BANGKOK, THAILAND, July 29, 2020 – VMware, Inc. (NYSE: VMW) has announced new advancements to its VMware Cloud portfolio that will give organizations in Southeast Asia access to innovations to drive enterprise agility and mobility. This will also allow them to strengthen resiliency to grow in lockstep with the region’s rapidly expanding digital economy. The new hybrid cloud advancements include new capabilities of VMware Cloud on AWS, new generations of Azure VMware Solution and VMware Cloud on Dell EMC and general availability of Google Cloud VMware Engine, which will enable organizations to achieve cloud flexibility and choice while enhancing innovation, agility and business resiliency.

Southeast Asia’s digital economy has reached US$100 billion in 2019 and is expected to treble to US$300 billion by 2025[1]. While the digital divide in the region has narrowed, a recent Asia Cloud Computing Association (ACCA) report noted that the progress on cloud readiness, however, has slowed down[2]. The requirement for businesses to transition into a largely remote and distributed workforce in short notice has also increased the complexities associated with the diverse deployment models, infrastructures, management tools and processes. For organizations to succeed in such an environment, they need a robust digital foundation with cloud at its core, to enable accelerated business innovation and growth across the region’s diverse economies.

New enhancements to the VMware Cloud portfolio will give organizations the flexibility and choice to harness the full power of cloud, while driving digital transformation and business resiliency as they pivot to an app-driven, mobile-first economy.

VMware Cloud on AWS delivers new innovations, better cloud economics: VMware’s preferred public cloud service for vSphere-based workloads, the new capabilities added to VMware Cloud on AWS include the new i3en instance type, a 2-host SDDC configuration and a new multi-tenant cloud management service will expand access and lower the costs for organizations of all sizes to migrate and modernize their VMware-based enterprise applications to VMware Cloud on AWS.

  • Reduce operational burden with Google Cloud VMware Engine: An integrated service which delivers a full managed VMware Cloud Foundation stack – VMware vSphere, vCenter, vSAN, NSX-T, and HCX for cloud migration – in a dedicated environment on Google Cloud’s performant and reliable infrastructure to support enterprise production workloads.
  • Deliver applications with speed and agility with Alibaba Cloud VMware Solution: Available in Greater China and Hong Kong region, organizations can extend VMware-based on premises enterprise workloads to Alibaba Cloud, without rearchitecting their environment, and manage their workflow in the familiar VMware environment without disruption on network and security.
  • Availability of VMware’s vRealize Automation Cloud Service: Available in Singapore and accessible across the region, the service enables the rapid delivery of any new applications and manage the lifecycle of these services on any cloud to meet business needs and a consistent cloud experience on AWS, Azure, Google Cloud or VMware Cloud on AWS to serve consumers’ needs.

“With the emergence of next-generation technologies such as 5G, artificial intelligence and modern applications, cloud is the key driver in unlocking unprecedented opportunities in Thailand’s exciting innovation ecosystem,” said Ekpawin Sukanan, Country Manager, VMware Thailand. “In addition to scalability and agility, organizations in Thailand and the region are also looking to maintain consistency across hybrid and multi-cloud environments. As we strengthen our cloud portfolio, we can help organizations leapfrog innovations, scale and improve agility to ensure continuity in the ever-evolving business environment.”

Partner Quotes:

AsiaPac

Mr Andrew Cheng, Executive Director, AsiaPac Distribution Pte Ltd said, “With the Smart Nation initiative and continued digital transformation among organizations in Singapore, a more secure and robust digital infrastructure, in addition to a seamless cloud migration process, are pertinent to enabling success for our customers in the digital economy. As the launch partner for VMware Cloud on AWS in Singapore and Southeast Asia, we look forward to supporting our customers with the best-in-class hybrid cloud offering that will serve to catalyze new product innovations and realize possibilities of the future.”

Telekom Malaysia

Mr Umapathy Sivan, CIO, Telekom Malaysia Berhad said: “We are thankful for the support of global industry leaders such as VMware, in providing us the critical know-how throughout our transformation journey. VMware’s solutions for our TM ONE Cloud services will surely facilitate a smooth transition for our end-customers in both enterprise and consumer space. As the national telecommunications infrastructure provider of Malaysia’s Digital Nation aspirations, we are an ideal Cloud Infrastructure Provider for the nation and this partnership is yet another testament of TM’s prominent role as the enabler of Digital Malaysia.”

To date, VMware supports more than 10M cloud workloads running in more than 10,000 data centers across 128 countries. More than 4,300 cloud providers offer VMware Cloud services, including Alibaba Cloud, Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud and more than 170 VMware Cloud Verified partners.

About VMware

VMware software powers the world’s complex digital infrastructure. The company’s cloud, app modernization, networking, security, and digital workspace offerings help customers deliver any application on any cloud across any device. Headquartered in Palo Alto, California, VMware is committed to being a force for good, from its breakthrough technology innovations to its global impact. For more information, please visit https://www.vmware.com/company.html.

VMware, VMware Cloud, vSphere, vCenter, NSX-T, HCX are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. or its subsidiaries in the United States and other jurisdictions. This article may contain hyperlinks to non-VMware websites that are created and maintained by third parties who are solely responsible for the content on such websites.

[1] e-Conomy SEA 2019 report, Google, Temasek and Bain, Oct 2019

[2] Cloud Readiness Index 2020, Asia Cloud Computing Association (ACCA), May 2020

เร็ว ๆ นี้ทาง วีเว็มแวร์ ได้ทำการปรับปรุงพอร์ทโฟลิโอคลาวด์ อันจะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับภูมิภาค ในการควบคุมศักยภาพของคลาวด์ตอบโจทย์ธุรกิจยุค mobile-first

ประเทศไทย, 29 กรกฎาคม 2563 – วีเอ็มแวร์ (NYSE: VMW) ประกาศความก้าวหน้าล่าสุดของพอร์ทโฟลิโอ VMware Cloud ที่จะช่วยให้องค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนโมบิลิตี้และสร้างความคล่องตัวให้กับองค์กร สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของภูมิภาค ความก้าวหน้าล่าสุดของไฮบริดคลาวด์ร่วมกับความสามารถใหม่ของ VMware Cloud บน AWS, Azure VMware Solution รุ่นใหม่ VMware Cloud บน Dell EMC และความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Google Cloud VMware Engine ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างเข้าถึงบริการคลาวด์ที่ยืดหยุ่นและมีทางเลือกพร้อมยกระดับนวัตกรรม มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ

เศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าสูงถึง 100 พันล้านเหรียญสหรัฐในบี 2562 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 300 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 ในขณะที่ส่วนแบ่งดิจิทัลในภูมิภาคนั้นแคบลง จากรายงานล่าสุดของ  Asia Cloud Computing Association (ACCA) ระบุว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของคลาวด์นั้นได้ชะลอตัวลง ความต้องการสำหรับธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานระยะไกลและการกระจายของทีมงานเป็นสัญญานให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือด้านการจัดการ และในส่วนของกระบวนการ สำหรับองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ องค์กรต้องการรากฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งพร้อมด้วยคลาวด์ที่เป็นแกนหลักเพื่อเร่งเปิดใช้นวัตกรรมทางธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจที่หลากหลายในภูมิภาค

การปรับปรุงใหม่ของพอร์ทโฟลิโอ VMware Cloud จะให้ความยืดหยุ่นแก่องค์กรและทางเลือกในการนำประโยชน์จากคลาวด์มาใช้ให้เต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและสร้างความยืดหยุ่นเชิงธุรกิจในยุคที่องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยแอปและเศรษฐกิจแบบ mobile-first

VMware Cloud on AWS นำเสนอนวัตกรรมใหม่ สร้างคลาวด์อีโคโนมีที่ดีกว่า: บริการพับลิคคลาวด์ของ VMware สำหรับที่ใช้กับเวิร์คโหลดที่ทำงานด้วย vSphere ความสามารถใหม่ที่อัปเดตให้กับ VMware Cloud on AWS ได้แก่ i3en instance รุ่นล่าสุด 2-Host SDDC Configuration บริการการจัดการคลาวด์ multi-tenant ซึ่งความสามารถที่อัปเดตใหม่เหล่านี้จะช่วยองค์กรธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์ได้ดีขึ้นในต้นทุนที่ถูกลง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการโยกย้ายข้อมูลและบริหารการทำงานระหว่างโมเดิร์นแอปพลิเคชันของวีเอ็มแวร์และบริการ VMware Cloud on AWS ได้เป็นอย่างดี

ลดภาระการทำงานด้วย Google Cloud VMware Engine: บริการเสริมที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการโซลูชันภายใต้ VMware Cloud Foundation stack ได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ VMware vSphere vCenter vSAN NSX-T และ โซลูชัน HCX สำหรับการทำ cloud migration – ในสภาพแวดล้อมเฉพาะบนโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ของ Google Cloud เพื่อรองรับเวิร์คโหลดงานการผลิตขององค์กร

เพิ่มความเร็วและความคล่องตัวสำหรับส่งมอบแอปพลิเคชันด้วยโซลูชัน Alibaba Cloud VMware: โซลูชันนี้พร้อมให้บริการแล้วในประเทศจีนและภูมิภาคฮ่องกง องค์กรสามารถขยายเวิร์คโหลดด้วย VMware-based on premises สำหรับองค์กรไปยัง Alibaba Cloud โดยไม่ต้องปรับสภาพแวดล้อมของพวกเขา พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการเวิร์คโฟลว์ในสภาพแวดล้อมของวีเอ็มแวร์ได้โดยไม่ทำให้ระบบเน็ตเวิร์กและซีเคียวริตี้หยุดชะงัก

ความสามารถของบริการ vRealize Automation Cloud ของ VMware: บริการนี้มีขึ้นในสิงคโปร์ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค โดยบริการนี้ช่วยให้การส่งแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ทำได้รวดเร็วมากขึ้น และสามารถจัดการไลฟ์ไซเคิลของบริการเหล่านี้บนคลาวด์ทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์ใช้งานคลาวด์ บน AWS Azure Google Cloud หรือ VMware Cloud on AWS เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า “ในยุคที่มีการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น 5G ปัญญาประดิษฐ์ และโมเดิร์นแอปพลิเคชัน โดยมีคลาวด์ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเข้าถึงและกำลังสร้างโอกาสใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนร่วมกับอีโคซิสเต็ม อันช่วยจะสร้างความตื่นตาตื่นใจในนวัตกรรมให้กับประเทศไทย นอกจากความยืดหยุ่นและความคล่องตัวแล้ว องค์กรในประเทศไทยและภูมิภาคยังต้องการรักษาความมั่นคงในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสานและแบบมัลติคลาวด์ ในขณะที่เราสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ทโฟลิโอคลาวด์ของเรา เราสามารถช่วยให้องค์กรก้าวกระโดดนวัตกรรมปรับขนาดและปรับปรุงความคล่องตัวเพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

คำกล่าวจากพาร์ทเนอร์:

AsiaPac

นายแอนดรูว์ เฉิง ผู้อำนวยการบริหาร AsiaPac Distribution Pte Ltd กล่าวว่า “ภายใต้แผนริเริ่มการพัฒนาประเทศไปสู่สมาร์ทเนชันและความต่อเนื่องในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ภายในองค์กรต่าง ๆ ในสิงคโปร์ นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กระบวนการโยกย้ายบนคลาวด์ที่ไร้รอยต่อยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลอีโคโนมีอีกด้วย ในฐานะพาร์ทเนอร์ VMware Cloud on AWS ในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยการนำเสนอไฮบริดคลาวด์ที่ดีที่สุดเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่และเตรียมความพร้อมให้กับใช้งานสำหรับอนาคต”

Telekom Malaysia

Mr Umapathy Sivan, CIO, Telekom Malaysia Berhad กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ VMware ที่นำเสนอรวมทั้งให้ความรู้ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่เราสร้างทรานฟอร์เมชันของเรา โดยโซลูชันของ VMware ที่มาเสริมทัพการทำงานของบริการ TM ONE Cloud ของเราจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างราบรื่นทั้งลูกค้าระดับองค์กรและผู้บริโภค ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรวมทั้งแรงผลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาเลเซียไปสู่ความเป็น Digital Nation เราเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ครบวงจรประจำชาติและความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบทบาทสำคัญของ TM ในฐานะผู้เปิดโฉมหน้าประเทศสู่การเป็น Digital Malaysia”

ปัจจุบัน VMware ให้การดูแลมากกว่า 10M เวิร์คโหลดบนคลาวด์ที่ทำงานภายในดาต้าเซ็นเตอร์มากกว่า 10,000 แห่งใน 128 ประเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์มากกว่า 4,300 รายให้บริการ VMware Cloud ครอบคลุม Alibaba Cloud, Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud และพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ VMware Cloud มากกว่า 170 ราย

เกี่ยวกับวีเอ็มแวร์

วีเอ็มแวร์เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความซับซ้อน บริการคลาวด์, เน็ตเวิร์กกิ้ง, ระบบซีเคียวริตี้และดิจิทัลเวิร์คเพลสของวีเอ็มแวร์พร้อมมอบรากฐานดิจิทัลแบบไดนามิกและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์มากมาย โดยสำนักงานใหญ่วีเอ็มแวร์ตั้งอยู่ที่เมืองพาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย วีเอ็มแวร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังสนับสนุนที่ดี จากแนวโน้มและผลกระทบการจัดการนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในระดับโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://www.vmware.com/company.html

VMware, VMware Cloud, vSphere, vCenter, NSX-T, HCX are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. or its subsidiaries in the United States and other jurisdictions. This article may contain hyperlinks to non-VMware websites that are created and maintained by third parties who are solely responsible for the content on such websites.