VMware

Trust, Security and Digital Experience-Led Innovations Critical for Growth of Thailand’s Financial Services Industry

ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และการใช้นวัตกรรมนำพาไปสู่ประสบการณ์ดิจิทัล ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของประเทศไทย

 • 80% of Thai consumers agreed that digital engagements with their banks have freed up their time to focus on other priorities; 61% of respondents are now happy to engage with financial services firm digitally
 • 85% of those surveyed are embracing contactless payment, but there remains a gap in establishing trust with only 60% believing that their data is secure with financial services firms
 • Thailand’s financial ecosystem needs to create a secure digital foundation to accelerate innovation as surveyed consumers place high trust in technologies of the future including artificial intelligence (70%), 5G (81%) and facial recognition (74%)

Thai consumers are embracing digital financial services rapidly, but in order to secure long-term success, financial services firms in Thailand must build a more robust and secure foundation to overcome key gaps in digital experiences and trust, according to VMware, Inc. (NYSE: VMW). The VMware Digital Frontiers 3.0 Study revealed that consumers in Thailand are the most appreciative of the value of digital products and services over the last year, with 80% of respondents stating that digital engagements with financial services organizations have freed up their time to focus on other priorities. This leads all other Southeast Asian countries surveyed: Singapore (55%), Philippines (62%), Malaysia (60%) and Indonesia (57%).

Digital Frontiers_FSI_VMWare

Some key study findings include:

 • 61% of respondents are now happy to engage with financial services firms digitally.
 • 64% would still switch to another brand if the digital experience did not live up to their expectations, highlighting the increasingly competitive digital battleground.
 • 85% of respondents are embracing contactless payments and moving away from cash-based transactions.
 • With 72% of Thai consumers surveyed now preferring to engage with their banks via apps rather than visiting in-person at a branch, growth-oriented financial services firms need to step up their transformation efforts to deliver the superior digital experiences Thai consumers now expect.
 • 65% of respondents felt that financial services firms delivered better digital experiences compared to retail, healthcare, government and education organizations.
 • 30% still feel that financial services firms have failed to adapt to the changing market.
 • Consumer priorities in Thailand remain focused on core fundamentals that enable great digital experiences:
  • Simple and effective applications (48%);
  • High level of security and protection of consumer data (45%);
  • Ease of use across all devices (45%).

คุณเอกภาวิน VMware

“Thailand’s financial services industry has evolved drastically in the past year with the rise of new disruptors as well as consumers’ accelerated pivot towards digital channels due to the pandemic. With these, it is evident that innovations powered by cutting-edge technologies such as Cloud will be key to accelerate innovations and enable seamless and more secure digital experiences that will delight customers,” said Ekpawin Sukanan, Country Manager, VMware Thailand. “To respond faster to their evolving needs, a robust and trusted digital foundation will hence be critical to enable and accelerate innovations that delight consumers. To that end, VMware is committed to becoming a trusted partner and enabler by helping financial services organizations tap on frontier technologies and reap the benefits of digital transformation.”

Digital Frontiers_FSI_VMWare

Readying the foundations for digital banking in Thailand  

Over the last year, more consumers in Thailand have embraced emerging technologies:

 • 70% of respondents expressed trust in artificial intelligence.
 • 56% are willing to let an app help make their investment decisions over an individual that works for the bank.
 • 57% of respondents are comfortable for banks to gain access to completely accurate data about their daily lives for better financial advice and management.
 • 79% of respondents stating that their phones are now more important than their wallets when conducting financial transactions (as compared to the Southeast Asia’s average of 64%).

“The pandemic has shaped new consumer needs and greatly accelerated the speed of innovation for Thailand’s financial services sector,” said Tawan Jithavech, Managing Director, KASIKORN Business-Technology Group. “At KBTG, our vision from day one remains simple – to stay one step ahead of change by embracing new digital banking technologies and creating a digital-first culture within our organization. As we move faster into the new financial normal, not only will this mark a key moment for our bank, but also for other forward-looking organizations, to enable and transform the future of finance by harnessing next-generation technologies such as Cloud.”

 

Technologies of the future show promise, but security and trust are still foremost concerns

Consumers in Thailand are showing willingness to embrace next-generation technologies with 74% of those surveyed expressing trust in facial recognition technologies and 5G (81%). When it comes to technologies of the future, surveyed consumers are optimistic of the impact to their digital experiences, with 44% believing that 5G can make banks more efficient and enable them to do things like process applications and credit checks faster.

Despite the optimism in emerging technologies, Thai consumers will not compromise when it comes to security.

 • 83% of respondents consider security as the number one priority when choosing a financial services provider.
 • 63% of Thai consumers surveyed feel paranoid that organizations are tracking and recording what they are doing on their devices – the highest amongst other surveyed countries in Southeast Asia: Singapore (57%), Philippines (56%), Malaysia (58%) and Indonesia (51%).

The implication is clear for financial services organizations: deliver not only cutting-edge innovations, but also secure and privacy-focused digital experiences to win the trust of Thai consumers.

 

Growing demands for an ethical and inclusive financial ecosystem

While Thailand’s digital journey has been positive with 86% of consumers surveyed defining themselves as “digitally curious” or “digital explorers,” consumers in Thailand are increasingly focused on more than just digital experiences when choosing their financial service providers.

 • 61% of respondents will stop engaging with organizations that do not publicly share their ethical policies.
 • 87% of respondents are also expecting technology to advance financial inclusion within the next decade, slightly higher than its Southeast Asian counterparts: Singapore (81%), Philippines (85%), Malaysia (83%) and Indonesia (84%).

 

Technology key to accelerating economic growth and recovery

Progressing into 2021, VMware outlines key priorities that will further strengthen the transformation of Thailand’s innovation-led financial ecosystem:

 • Empowering financial services organizations to build a multi-cloud and app future: Unlocking multi-cloud future with app-driven innovations in a consistent and more secure environment that enables continuous innovation
 • Enabling innovation and productivity for a distributed workforce: Future ready workforce solutions will enable a seamless and more secure digital employee experience, driving greater outcomes in the new world of work

Intrinsic security for uninterrupted innovation: An intrinsic approach to enterprise security will provide an additional layer of robust protection for mission-critical operations and infrastructures to fast-track business innovation and resilience

 • 80% ของผู้บริโภคชาวไทยเห็นตรงกันว่า ระบบธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร ทำให้พวกเขามีเวลาไว้สำหรับทำอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่า และ 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพึงพอใจในบริษัทที่มีบริการธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัล
 • 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัส แม้จะไม่ไว้วางใจระบบ โดยมีเพียง 60% ที่เชื่อว่าข้อมูลที่พวกเขาใช้กับผู้ให้บริการทางการเงินจะปลอดภัย
 • สภาพแวดล้อมทางการเงินของไทยจำเป็นต้องสร้างรากฐานดิจิทัลที่ปลอดภัยเพื่อเร่งสร้างนวัตกรรม โดยผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจอย่างสูงในเทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (70%), 5G (81%) และการจดจำใบหน้า (74%)

รายงานของ VMware Inc. (NYSE: VMW) ระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยเปิดรับบริการทางการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่เพื่อความสำเร็จในระยะยาวผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทยต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อเอาชนะช่องว่างที่สำคัญในประสบการณ์ดิจิทัลและสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค ผลการศึกษา VMware Digital Frontiers 3.0 เปิดเผยว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา โดย 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาบริหารเวลาได้ดีขึ้นเนื่องจากใช้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพช่วยให้ประหยัดเวลา โดยผลสำรวจยังนำประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำรวจ: สิงคโปร์ (55%) ฟิลิปปินส์ (62%) มาเลเซีย (60%) และอินโดนีเซีย (57%)

Digital Frontiers_FSI_VMWare

ข้อมูลที่น่าสนใจจากรายงานมีดังนี้:

 • 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามพอใจที่จะทำธุรกรรมกับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัล
 • 64% จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นหากประสบการณ์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในธุรกรรมดิจิทัล
 • 85% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและลดใช้เงินสด
 • 72% ของผู้บริโภคชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามพอใจกับการใช้บริการผ่านแอปธนาคารแทนที่จะเข้าไปทำธุรกรรมด้วยตนเองที่สาขา ผู้ให้บริการทางการเงินที่เน้นการเติบโตจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือชั้นตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในขณะนี้
 • 65% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าผู้ให้บริการทางการเงินนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับธุรกิจค้าปลีก เฮลธ์แคร์ รัฐบาล และสถานศึกษา
 • ขณะที่ 30% ยังคงรู้สึกว่าผู้ให้บริการทางการเงินไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้
 • อย่างไรก็ดีผู้บริโภคในประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานหลักที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม:
  • แอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ (48%);
  • ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลผู้บริโภคระดับสูง (45%)
  • รองรับการทำงานที่ง่ายในทุกอุปกรณ์ (45%)

คุณเอกภาวิน VMware

เอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท VMware กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมาธุรกิจบริการทางการเงินของประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากการแจ้งเกิดของผู้ให้บริการรายใหม่ ตลอดจนการที่ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วเนื่องจากการระบาดใหญ่ ด้วยสิ่งเหล่านี้ เห็นได้ชัดว่านวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น เทคโลโลยีคลาวด์ จะเป็นกุญแจสำคัญในการเร่งสร้างนวัตกรรมไปพร้อมๆ กับสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รากฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลและเร่งสร้างนวัตกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยเรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรและนำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการทางการเงินใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

Digital Frontiers_FSI_VMWare

เตรียมความพร้อมให้กับรากฐานดิจิทัลแบงก์กิ้งในประเทศไทย

ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กันมากยิ่งขึ้น:

 • 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อถือในปัญญาประดิษฐ์
 • 56% ยินดีที่จะใช้แอปช่วยในการตัดสินใจลงทุนมากกว่าเข้ารับคำแนะนำจากบุคลากรที่ทำงานให้กับธนาคาร
 • 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามพอใจที่ธนาคารจะเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเขา เพื่อรับคำแนะนำทางการเงินและการจัดการที่ดีขึ้น
 • 79% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าโทรศัพท์ของตนสำคัญมากกว่ากระเป๋าสตางค์เมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 64%

คุณตะวัน จิตรถเวช กรรมการผู้จัดการ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความต้องการด้านบริการรูปแบบใหม่ๆเป็นจำนวนมาก จากผู้บริโภค และยังเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในส่วนของธุรกิจการให้บริการทางการเงิน วิสัยทัศน์ของ KBTG เริ่มแรกคือ “ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านดิจิทัล แบงกิ้ง ขณะเดียวกันเราก็สร้างวัฒนธรรมดิจิทัลเฟิร์ส (digital-first) ภายในองค์กรของเรา  พร้อมทั้งยังขับเคลื่อนสู่ธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่สิ่งนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับธนาคารกสิกรไทยของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรที่มองไปข้างหน้าอีกด้วย ในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอนาคตของธุรกิจทางการเงินโดยนำประโยชน์จากเทคโนโลยียุคหน้ามาใช้ เช่น คลาวด์”

 

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ความปลอดภัยและความไว้วางใจยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญที่สุด

ผู้บริโภคในประเทศไทยแสดงความพึงพอใจที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำยุค โดย 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความไว้วางใจกับการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า และ 5G (81%) เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ผู้บริโภคต่างมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อประสบการณ์ดิจิทัลของพวกเขา โดย 44% เชื่อว่า 5G จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคาร รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบเครดิตของแอปพลิเคชันเร็วขึ้น

แม้ว่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

 • 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเลือกผู้ให้บริการทางการเงิน
 • 63% ของผู้บริโภคชาวไทยที่ตอบแบบสำรวจ มีความกังวลว่าอาจถูกองค์กรต่าง ๆ ติดตามและบันทึกสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อใช้งานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว คิดเป็นจำนวนสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่ได้ทำการสำรวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สิงคโปร์ (57%) ฟิลิปปินส์ (56%) มาเลเซีย (58%) และอินโดนีเซีย (51%)

แน่นอนว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับการนำเสนอนวัตกรรมที่ล้ำหน้า คือต้องมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและเน้นความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย

 

ความต้องการด้านจริยธรรมที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อมทางการเงิน

ขณะที่การเดินทางสู่ดิจิทัลของประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดี โดย 86% ของผู้บริโภคชาวไทยระบุว่าตนเอง “มีความใส่ใจในเรื่องดิจิทัล” หรือเป็น “นักสำรวจดิจิทัล” นอกจากประสบการณ์ดิจิทัลแล้ว รายงานยังแสดงให้เห็นปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้บริโภคในประเทศไทยใช้พิจารณาเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการทางการเงิน ดังนี้

 • 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะหยุดมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ไม่เปิดเผยนโยบายด้านจริยธรรมขององค์กรนั้นๆ ต่อสาธารณะ
 • 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงภายในสิบปีข้างหน้า ซึ่งสูงกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย: สิงคโปร์ (81%) ฟิลิปปินส์ (85%) มาเลเซีย (83%) และอินโดนีเซีย (84%)

 

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

เดินหน้าสู่ปี 2564 VMware ระบุลำดับความสำคัญหลักที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเปลี่ยนแปลงของอีโคซิสเต็มส์ทางการเงินที่นำโดยนวัตกรรมของประเทศไทย:

 • เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บริการทางการเงินเพื่อสร้างมัลติคลาวด์และแอปพลิเคชันที่พร้อมรองรับการใช้งานในอนาคต: ปลดล็อกมัลติคลาวด์สำหรับอนาคตด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านแอป เพิ่มความคล่องตัวและปลอดภัยให้สภาพแวดล้อม อันช่วยสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรที่ทำงานแบบรีโมท: โซลูชั่นที่รองรับรูปแบบการทำงานของพนักงานในอนาคตจะช่วยให้พนักงานดิจิทัลได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น และเร่งให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริงที่พร้อมรับมือนวัตกรรมที่เกิดใหม่อยู่เสมอ: แนวทางการรักษาความปลอดภัยที่แท้จริงสำหรับองค์กร ที่จะเป็นเกราะอีกชั้นช่วยป้องกันระบบปฏิบัติการที่สำคัญ และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจและความยืดหยุ่นที่รวดเร็ว