STT GDC Thailand

STT GDC Thailand Applauded by Frost & Sullivan for Its Best-in-Class Data Centers and Solutions

STT GDC Thailand ได้รับการยกย่องจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เป็นผู้ให้บริการโซลูชันและดาต้าเซ็นเตอร์ Best-in-Class ในอุตสาหกรรม

Recognized for outstanding performance, visionary leadership, and a client-centered approach, STT GDC Thailand earns Frost & Sullivan’s 2024 Thai Company of the Year Award in the data center colocation services industry.

Recently, Frost & Sullivan analyzed the data center colocation services industry and, based on its findings, recognizes ST Telemedia Global Data Centres Thailand with the 2024 Thailand Data Center Colocation Services Company of the Year. The company is a joint venture between Frasers Property Limited (FPL), a leading integrated real estate platform, and ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC), a prominent data center provider. It is a subsidiary of Temasek Holdings Limited, with ST Telemedia as its direct and wholly owned parent company. It provides a complete range of best-in-class data center solutions to help its clients respond dynamically to changing situations and adjust to the growing demand for colocation, connectivity, and support services. STT GDC Thailand’s portfolio of carrier-neutral data centers enables it to fuel a sustainable digital future by offering a complete range of flexible, highly scalable, colocation solutions.

STT GDC Thailand’s facilities meet customers’ unique needs and operate according to strict internal benchmarks that align with international standards for operational excellence, energy efficiency, and security. Providing essential digital infrastructure to meet the high demand for digital services, it has two Tier III operational carrier-neutral data centers in Bangkok (STT Bangkok 1 and 3) and another one under development (STT Bangkok 2). These facilities are strategically located in the Hua Mak and Pathumwan districts, totaling over 42 MW.

STT Bangkok 1, part of Thailand’s STT Bangkok hyperscale data center campus, caters to the increasing demand for digital infrastructure, which is driven by the growing consumption of rich media and the digital transformation of businesses and government organizations. The upcoming STT Bangkok 2, a twin tower to the flagship STT Bangkok 1, will offer an additional 20+MW with build-to-suit colocation services ideal for high-density and AI workloads requirements. STT GDC Thailand Bangkok 3 is an interconnection hub with carrier density and low latency capabilities, which is perfect for companies that require fast and reliable access to data, applications, and cloud services.

Nishchal Khorana, Frost & Sullivan industry analyst, observed, “STT GDC Thailand places a high value on the safety of its operations and utilizes its technology to promote a culture of transparency in reporting and communication. It focuses on establishing best practices for data center colocation, including conducting safety talks and risk assessments to drive better operations.”

STT GDC Thailand distinguishes itself in the emerging market by pioneering support for disruptive technologies like liquid cooling. As an AI-ready facility, the company is well-positioned to drive the data center colocation industry into its next growth phase. Currently, STT Bangkok 1 is accommodating an NVIDIA cloud provider tenant.

“STT GDC Thailand’s facilities offer carrier neutrality, operational excellence, and various connectivity options, making it an ideal choice for businesses seeking advanced data center solutions. The company led the way in bringing together data center leaders in Thailand to form the Thailand Data Center Council (TDCC), aiming to address the need for consistent and stable data center policies,” said Marcos Ainchil, Best Practices Research Analyst at Frost & Sullivan. With its strong overall performance, STT GDC Thailand earns Frost & Sullivan’s 2024 Thai Company of the Year Award in the data center colocation services industry.

Each year, Frost & Sullivan presents a Company of the Year award to the organization that demonstrates excellence in terms of growth strategy and implementation in its field. The award recognizes a high degree of innovation with products and technologies, and the resulting leadership in terms of customer value and market penetration.

Frost & Sullivan Best Practices awards recognize companies in various regional and global markets for demonstrating outstanding achievement and superior performance in leadership, technological innovation, customer service, and strategic product development. Industry analysts compare market participants and measure performance through in-depth interviews, analyses, and extensive secondary research to identify best practices in the industry.

จากความโดดเด่นด้านประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและการให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ STT GDC Thailand ได้รับรางวัล Thailand Data Center Colocation Services Company of the Year ประจำปี 2024 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมผู้ให้บริการโคโลเคชันดาต้าเซ็นเตอร์ และจากผลการวิเคราะห์ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนมอบรางวัล Thailand Data Center Colocation Services Company of the Year ประจำปี 2024 ให้แก่ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ ประเทศไทย (STT GDC Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (FPL) ผู้นำแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ (STT GDC) ผู้นำบริการดาต้าเซ็นเตอร์ และในเครือของ เทมาเส็ก โฮลดิงส์ ลิมิเต็ด ซึ่งมี ST Telemedia เป็นผู้ถือหุ้น โดยให้บริการโซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ Best-in-Class แบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว พร้อมปรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการวางเซิร์ฟเวอร์ร่วม หรือ โคโลเคชัน (Colocation) รวมถึงเครือข่ายการเชื่อมต่อ และการให้บริการสนับสนุน โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของ STT GDC Thailand เปิดกว้างและสามารถรองรับการเชื่อมต่อจากทุกเครือข่ายผู้ให้บริการ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนได้ผ่านการนำเสนอโซลูชันโคโลเคชันที่ยืดหยุ่นและรองรับการเติบโตของทุกธุรกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกในดาต้าเซ็นเตอร์ของ STT GDC Thailand สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้า ที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานภายในอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านดำเนินงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งจัดหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อตอบสนองปริมาณความต้องการบริการดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Tier III จำนวน 2 แห่งในกรุงเทพฯ (STT Bangkok 1 และ STT Bangkok 3) และอยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง (STT Bangkok 2) ที่เปิดกว้างการเชื่อมต่อโทรคมนาคมอย่างไม่มีขีดจำกัด (Carrier-Neutral) ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์ที่หัวหมากและปทุมวัน โดยมีกำลังไฟรวมกันเกินกว่า 42 เมกะวัตต์

STT Bangkok 1 เป็นแคมปัสหนึ่งของ STT Bangkok ไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการบริโภคสื่อที่หลากหลายและการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐ สำหรับ STT Bangkok 2 ที่กำลังจะเปิดให้บริการเป็นคู่แฝดของอาคารระดับเรือธงอย่าง STT Bangkok 1  โดยจะรองรับกำลังไฟเพิ่มมากกว่า 20 เมกะวัตต์ พร้อมบริการโคโลเคชันที่ออกแบบมารองรับเซิร์ฟเวอร์แบบ High Density และ การประมวลผลที่มหาศาลของ AI ขณะที่ STT Bangkok 3 จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกลางใจเมือง เน้นการรับ-ส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วที่เป็นที่ต้องการขององค์กรที่ี่ต้องการการเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการคลาวด์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

นิชชัล โครานา นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ Frost & Sullivan กล่าวว่า “STT GDC Thailand ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในด้านการดำเนินงานและใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสทั้งในการจัดทำรายงานและด้านการสื่อสาร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการให้บริการโคโลเคชันดาต้าเซ็นเตอร์รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น”

STT GDC Thailand มีความโดดเด่นในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์จากการเป็นผู้บุกเบิกและสนับสนุนการสร้างสรรค์เทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ การระบายความร้อนด้วยของเหลว หรือ Liquid Cooling ในฐานะผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความพร้อมสำหรับอนาคต AI-ready ที่บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคโลเคชันดาต้าเซ็นเตอร์ให้เติบโตในเฟสถัดไป โดยปัจจุบัน STT Bangkok 1 เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับพาร์ทเนอร์ NCP ของ NVIDIA

มาร์กอส ไอน์ชิล นักวิเคราะห์ด้าน Best Practices Research จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เผยว่า “ด้วยประสิทธิภาพโดยรวมที่แข็งแกร่งของ STT GDC Thailand ทำให้ได้รับรางวัล Thailand Data Center Colocation Services Company of the Year ประจำปี 2024 จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ในหมวดอุตสาหกรรมโคโลเคชันดาต้าเซ็นเตอร์ STT GDC Thailand อำนวยความสะดวกในด้านการเชื่อมต่อแบบเสรี มุ่งเน้นความเป็นเลิศการดำเนินงานและมีตัวเลือกการเชื่อมต่อหลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันดาดาเซ็นเตอร์ในระดับสูง โดยบริษัทฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มในการเชิญผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยและก่อตั้ง “สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Data Center Council (TDCC)” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันในระดับนโยบายสำหรับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีเสถียรภาพและมั่นคง

ทุกปี ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบรางวัล Company of the Year ให้กับบริษัทที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันโดยพิจารณาจากการประสบคววามสำเร็จจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่ง มีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดี รวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

รางวัล Best Practices Awards จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ยกย่องบริษัทต่าง ๆ ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี การให้บริการลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ โดยนักวิเคราะห์ในแต่ละอุตสาหกรรมจะพิจารณาและวัดผลเปรียบเทียบบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาดผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์และการวิจัยในระดับทุติยภูมิอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้นำในอุตสาหกรรม