SIEMENS

Siemens accelerated BioNTech Covid-19 vaccine production setup with automation and digitalization solutions

ซีเมนส์ช่วยให้ไบโอเอ็นเทคผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้เร็วขึ้น ด้วยระบบอัตโนมัติและโซลูชั่นดิจิทัล

  • Siemens helped BioNTech to convert its Marburg facility into one of the largest mRNA  vaccine production facilities in the world
  • Key parts of the new Manufacturing Execution System implemented in two and a half months

Siemens has helped the BioNTech SE biotechnology company based in Mainz to convert an existing facility in Marburg for the production of the Covid-19 vaccine in a record time. The site is one of the largest mRNA vaccine manufacturing sites in the world.

BioNTech acquired the production facility that was already equipped with capabilities for producing biotechnological substances in the fall of 2020. The production plant has been producing the vaccine BNT162b2 (also known as COMIRNATY®) since the end of March.

Through collaboration with Siemens and the team of experts on-site in Marburg, the project timeline for converting the existing facility for the production of mRNA-vaccine was cut from around one year down to five months, and the implementation of key parts of the new Manufacturing Execution System (MES) was reduced to two and half months. The new system and end-to-end digitalization of vaccine production enabled conversion to “paperless documentation of production”, which can immediately fulfill all documentation requirements – a critical component of vaccine efficacy.

The Marburg facility when fully operational will be able to produce deliver up to one billion doses annually

The entire process flow is controlled by Siemens technology: The Opcenter Execution Pharma MES is used to orchestrate subsystems and processes and to analyze their quality. Production processes can be automatically developed, optimized and managed. mRNA processes encompass a number of manual work steps, such as weighing, which can now be performed by Siemens weighing systems, as precise measurement of weight is vital for product quality. All systems were modified for automation using the Simatic PCS 7 process control system, which controls and regulates the system processes. Other solutions used include network technology, WLAN access points, communication technology and the TIA Portal engineering framework.

The partnership between Siemens and BioNtech has accelerated the delivery of a safe and effective vaccine to the world much sooner than many people would expect. With Siemens technology, the Marburg facility is now set to produce about a quarter of the 2.5 billion doses of vaccine that Pfizer and BioNtech pledged this year.

Resources:

 

  • ซีเมนส์สนับสนุนไบโอเอ็นเทคปรับโฉมโรงงานในเมืองมาร์เบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตวัคซีน mRNA ที่ใหญ่ที่สุดของโลก
  • ส่วนประกอบสำคัญของระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตใหม่ ติดตั้งและพร้อมใช้งานในเวลาเพียงสองเดือนครึ่ง

ซีเมนส์ (Siemens) สนับสนุนไบโอเอ็นเทค (BioNTech) บริษัทไบโอเทคโนโลยีตั้งอยู่ที่เมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี ดำเนินการปรับเปลี่ยนโรงงานในเมืองมาร์เบิร์กเพื่อเร่งกระบวนการผลิตวัคซีนโควิด-19 ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

ไบโอเอ็นเทคได้ซื้อโรงงานผลิตที่รองรับการผลิตสารด้านเทคโนโลยีชีวภาพในช่วงปลายปี 2563  ซึ่งโรงงานแห่งนี้ได้ผลิตวัคซีน BNT162b2 (หรือ COMIRNATY®) ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ด้วยความร่วมมือจากซีเมนส์รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญในมาร์เบิร์ก ทำให้กรอบเวลาโครงการปรับเปลี่ยนโรงงานที่มีอยู่สำหรับการผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ลดลงจากหนึ่งปีเหลือเพียงห้าเดือน โดยที่การติดตั้งส่วนประกอบสำคัญของระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตใหม่ (Manufacturing Execution System – MES) แล้วเสร็จภายในเวลาเพียงสองเดือนครึ่งเท่านั้น  ระบบใหม่นี้รวมถึงกระบวนการผลิตที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างครบวงจรและรองรับ “งานเอกสารแบบไม่ใช้กระดาษ – Paperless สำหรับกระบวนการผลิตซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านงานเอกสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบโรงงานผลิตวัคซีนในเมืองมาร์เบิร์กจะสามารถผลิตวัคซีนได้มากถึงหนึ่งพันล้านโดสต่อปี

กระบวนการทั้งหมดถูกควบคุมโดยเทคโนโลยีของซีเมนส์ เช่น Opcenter Execution Pharma MES ซึ่งทำหน้าที่ผสานรวมระบบและกระบวนการต่างๆ และวิเคราะห์คุณภาพ  นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนา ปรับแต่ง และจัดการกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ  กระบวนการ mRNA ครอบคลุมขั้นตอนการทำงานโดยบุคลากรในบางขั้นตอน เช่น การชั่งน้ำหนัก ที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นระบบชั่งน้ำหนักของซีเมนส์ เพราะการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ระบบทั้งหมดได้รับการดัดแปลงสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบควบคุมกระบวนการ Simatic PCS 7 ที่ควบคุมและจัดการกระบวนการต่าง ๆ ของระบบ  และยังมีการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก เช่น เทคโนโลยีเครือข่าย แอ็คเซสพอยต์ WLAN เทคโนโลยีสื่อสาร และกรอบโครงสร้างวิศวกรรม TIA Portal

ความร่วมมือของซีเมนส์และไบโอเอ็นเทคช่วยเร่งการส่งมอบวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไปทั่วโลกได้รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ ปัจจุบันโรงงานในเมืองมาร์เบิร์กมีบทบาทสำคัญเป็นผู้ผลิตวัคซีนประมาณหนึ่งในสี่ของจำนวนวัคซีน 2.5 พันล้านโดสที่ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคได้ประกาศไว้ในปีนี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: