Red Hat

Red Hat Global Customer Tech Outlook 2020: Hybrid cloud leads strategy, AI/ML leaps to the forefront

รายงาน Red Hat Global Customer Tech Outlook 2020 พบว่า ไฮบริดคลาวด์เป็นที่หนึ่งด้านกลยุทธ์คลาวด์ และ AI/ML พุ่งขึ้นเป็นเทคโนโลยียอดนิยม

For the sixth year running, we have reached out to our customers to hear where they are in their technology journey, and where they wish to go in the next year. For the 2020-focused survey, we received more than 870 qualified responses from Red Hat customers from around the world. They’ve weighed in about their challenges, strategies, and technologies they are planning to pursue in the next year and we’re eager to share the results with you in our report.

Some of the top takeaways this year are:

  1. Active digital transformation projects continue to rise.
  2. Companies are recognizing the importance of culture.
  3. Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) are of high interest.

Hybrid leads cloud strategy

According to the survey, hybrid cloud is the most common term used to describe our customers’ cloud strategy. 31% say “hybrid” describes their strategy best, 21% are leading with a private cloud approach, and only 4% declared a public cloud first strategy. In the report we break this down even further by region and find that there’s some big differences in North America and EMEA when it comes to private and hybrid cloud plans.

Seeing the value of the Open Organization

Red Hat has been touting the value of the open organization for some time now, and it seems that a significant number of our customers agree. 42% of the respondents say that they’re in some stage of embracing an open organization culture, while 12% are undecided. Only 29% say they have no plans to evolve their culture.

AI/ML moving to the forefront

Last year, blockchain topped the list of emerging tech workloads our customers voiced an interest in. This year? It’s relegated to fourth place with just 12% saying it would be a likely workload. 19% of the respondents said the Internet of Things (IoT), and 21% said that serverless or Function-as-a-Service (FaaS) were in their plans.

But let’s not get ahead of ourselves! There’s much more in the results from this year’s Red Hat Global Customer Tech Outlook. Download the report and find out what we learned from our customers.

Red Hat Global Customer Tech Outlook เป็นรายงานที่เร้ดแฮทจัดทำเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 6 เพื่อได้รับทราบถึงทิศทางการใช้เทคโนโลยีของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร และต้องการจะไปให้ถึงจุดใดในปี 2020 การสำรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและคำตอบที่มีคุณภาพกว่า 870 คำตอบจากลูกค้าของเร้ดแฮททั่วโลก โดยประเมินจากความท้าทาย กลยุทธ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำลังวางแผนที่จะใช้ในปี 2020 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเด็นสำคัญจากรายงาน

  1. โครงการที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลที่กำลังดำเนินการอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2. องค์กรต่าง ๆ ล้วนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
  3. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) กำลังได้รับความสนใจอย่างสูง

ไฮบริดคลาวด์เป็นหัวหอกของกลยุทธ์ด้านคลาวด์

ผลสำรวจพบว่า ไฮบริดคลาวด์ เป็นคำที่ลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจใช้มากที่สุดเมื่อจะอธิบายถึงกลยุทธ์คลาวด์ของตน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 31% ระบุว่าใช้ “ไฮบริด” เป็นกลยุทธ์ด้านคลาวด์ ในขณะที่ 21% ใช้ไพรเวทคลาวด์ และมีเพียง 4% เท่านั้นที่เลือกใช้กลยุทธ์พับลิคคลาวด์ จากรายงานที่แยกย่อยไปตามภูมิภาคยังพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทวีปอเมริกาเหนือ และในกลุ่มประเทศในยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา เมื่อมีการพูดถึงแผนการใช้ไพรเวทและไฮบริดคลาวด์

การยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด

เร้ดแฮทได้เน้นให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรแบบเปิดมาระยะหนึ่งแล้ว และดูเหมือนว่าลูกค้าของเร้ดแฮทจำนวนมากเห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 42% ระบุว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบเปิด ในขณะที่อีก 12% ยังไม่ตัดสินใจ และมีเพียง 29% ระบุว่ายังไม่มีแผนในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของตน

เทคโนโลยี AI/ML ก้าวขึ้นมาอยู่ในแนวหน้า

การสำรวจปีที่ผ่านมาลูกค้าของเร้ดแฮทโหวตให้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุด ในจำนวนเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั้งหลาย แต่ปีนี้ตกไปอยู่ในอันดับที่สี่ โดยมีเพียง 12% เท่านั้นที่โหวตให้บล็อกเชน ในขณะที่ 19% ระบุว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (Internet of Things: IoT) และ 21% ระบุว่าเป็น serverless หรือ Function-as-a-Service (FaaS)

นอกจากผลสำรวจที่สำคัญข้างต้นแล้ว ในรายงาน Red Hat Global Customer Tech Outlook 2020 ยังมีข้อมูลผลสำรวจที่น่าสนใจอีกหลายประการ กรุณาดาวน์โหลดรายงานเพื่ออ่านข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.redhat.com/en/resources/global-tech-outlook-2019