Gartner

Gartner Forecasts Worldwide Banking and Securities IT Spending to Decline 4.7% in 2020 Before 2021 Rebound

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของธุรกิจธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ลดลง 4.7% ปีนี้ แต่จะฟื้นกลับมาในปี 2564

Despite Current Restrictions, New Sources of Revenue will be Critical to Extended Recovery

 

THAILAND, August 18, 2020 — Worldwide IT spending in the banking and securities sector is expected to decline nearly 4.7% to $514 billion in 2020, according to Gartner, Inc. Spending on devices such as PCs and mobile devices will see the largest decline, falling 12.1%, followed by data center systems.

COVID-19 has not only caused uncertainty within the banking and securities industry this year, but also a defined shift in the way customers must interact with their financial institutions,” said Jeff Casey, senior director analyst at Gartner. “These firms continue to respond to the emerging needs of customers amid ongoing economic closure and dwindling government support.”

The industry’s initial response was dominated by operational actions to enable a remote workforce, responding to increased credit needs, digital channel education and reassuring unnerved investors. Customer service channels were placed under additional stress, with banks quickly responding by adding or adjusting capacity both in self-service channels and in staffed service channels.

During the early stages of the pandemic, banks focused technology spending in four key areas:

  • Operations: to ensure continued access to basic services;
  • Supply chain: to address emerging supplier and customer needs;
  • Revenue: to ensure continued viability of the business; and
  • Workforce: to support employees and remote working amongst disruption.

Gartner forecasts technology spending in the banking and securities industry to recover in 2021, growing 6.6% globally (see Table 1).

“With a better understanding of the impact of COVID-19, banks and securities firms are now accelerating automation initiatives, such as customer-facing chatbots, robotic process automation (RPA) and end-to-end account origination solutions,” said Mr. Casey. “They’re also focused on redesigning organization structures and workflows and reprioritizing modernization initiatives.”

Table 1. Worldwide Banking & Securities IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

  2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%)
Internal Services 92,043 2.1 87,871 -4.5 88,999 1.3
Enterprise Software 100,822 11.8 100,580 -0.2 112,016 11.4
 IT Services 204,536 5.0 195,576 -4.4 209,812 7.3
Devices 33,216 5.9 29,199 -12.1 30,673 5.1
Communications Services 77,285 1.3 72,946 -5.6 76,131 4.4
Data Center Systems 31,218 1.0 27,757 -11.1 30,189 8.8
Total 539,121 4.9 513,928 -4.7 547,820 6.6

Source: Gartner (August 2020)

Following strong growth of 5% in 2019, the impact of COVID-19 will see spending on IT services decline in 2020. Contract size, contract terms and deal type will be severely impacted, as large transformation projects are curtailed or canceled.

“This will be short-lived as banks initially react and respond to COVID-19 disruption,” Mr. Casey said. “IT services spending will begin to rebound as banks accelerate reprioritized modernization initiatives in 2021.”

Gartner believes the ability to create new value and ultimately new sources of revenue will become critical to long-term success in an extended recovery. COVID-19 has presented an opportunity for banks to increase their digital engagement and broaden the services offered. Banks only currently derive 27% of revenue on average from externally delivered digital services, according to the 2020 Gartner CIO Survey.

Learn more about how to lead organizations through the disruption of coronavirus in the Gartner coronavirus resource center, a collection of complimentary Gartner research and webinars to help organizations respond, manage and prepare for the rapid spread and global impact of COVID-19.

Gartner clients can learn more in the report ‘Forecast: Enterprise IT Spending for the Banking and Securities Market, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update’. Gartner’s banking and securities industry forecast provides total enterprise IT spending, including spending on internal IT, data center systems, devices, IT services, software and telecom services for 43 countries within 11 geographies.

Additional analysis on financial services and banking leadership and how to reimagine your approach to technology and business strategy will be presented during Gartner IT Symposium/Xpo 2020, the world’s most important conferences for CIOs and other IT executives. IT executives rely on these conferences to gain insight into how their organizations can use IT to overcome business challenges and improve operational efficiency. Follow news and updates from the conferences on Twitter using #GartnerSYM.

Upcoming dates and locations for Gartner IT Symposium/Xpo include:

October 19-22| Americas| Virtual

October 27-29| APAC| Virtual

November 9-12| EMEA| Virtual

November 17-19| Japan| Virtual

November 23-25| India| Virtual

 

About Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) is the world’s leading research and advisory company and a member of the S&P 500. We equip business leaders with indispensable insights, advice and tools to achieve their mission-critical priorities and build the successful organizations of tomorrow.

Our unmatched combination of expert-led, practitioner-sourced and data-driven research steers clients toward the right decisions on the issues that matter most. We are a trusted advisor and an objective resource for more than 15,000 organizations in more than 100 countries — across all major functions, in every industry and organization size.

To learn more about how we help decision makers fuel the future of business, visit www.gartner.com.

แม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากมายในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่แหล่งที่มารายได้ใหม่ ๆ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นและขยายธุรกิจ

ประเทศไทย 18 สิงหาคม 2563 – มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของธุรกิจธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงราว 4.7% หรือคิดเป็นมูลค่า 514 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ อิงค์ โดยการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ไอที อาทิ ในหมวดพีซีและอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเห็นการเติบโตลดลงมากที่สุด 12.1% ตามมาด้วยในหมวดของระบบดาต้าเซ็นเตอร์

นายเจฟฟ์ เคซี่ย์ นักวิเคราะห์อาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า COVID-19 ไม่เพียงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีในแวดวงธนาคารและหลักทรัพย์นั้นเกิดความผันผวน แต่ยังเป็นตัวกำหนดวิธีการทำธุรกรรมของลูกค้าต่อสถาบันการเงินให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บริษัทเหล่านี้ยังต้องเดินหน้าให้บริการและตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำและการสนับสนุนน้อยลงจากภาครัฐ”

มาตรการระยะแรกเริ่มเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ในอุตสาหกรรมนี้คือการให้พนักงานทำงานผ่านระบบทางไกล เพื่อให้สอดรับกับความต้องการสินเชื่อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึงการศึกษาช่องทางดิจิทัลใหม่ ๆ และการกู้คืนความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่เกิดความไม่มั่นใจ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการลูกค้าต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ความกดดันมากขึ้น เนื่องด้วยธนาคารได้เพิ่มและปรับประสิทธิภาพของทั้งช่องทางการให้บริการด้วยตนเองและช่องทางการให้บริการของพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาด ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • การดำเนินงาน (Operations): เพื่อเข้าถึงบริการพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง
  • ซัพพลายเชน (Supply chain): เพื่อตอบสนองความต้องการซัพพลายเออร์และลูกค้ารายใหม่
  • รายได้ (Revenue): ให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และ
  • แรงงาน (Workforce): สนับสนุนให้พนักงานทำงานจากระยะไกลท่ามกลางสถานการณ์การหยุดชะงัก

การ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะกลับมาพลิกฟื้นในช่วงปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตที่ 6.6% ทั่วโลก (ดูตารางที่ 1)

“ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ที่ดีขึ้น ตอนนี้ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ต่างกำลังเร่งผลักดันและริเริ่มการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น แชทบอทสื่อสารกับลูกค้า กระบวนการอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) และโซลูชันการสร้างบัญชีแบบ end-to-end นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการหันมาจัดลำดับความสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทันสมัย” นายเคซี่ย์ กล่าวเพิ่มเติม

ตาราง 1. คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของธุรกิจธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ทั่วโลก (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

  มูลค่าการใช้จ่าย

ปี 2562

เติบโต (%)

ปี 2562

มูลค่าการใช้จ่าย

ปี 2563

เติบโต (%)

ปี 2563

มูลค่าการใช้จ่าย

ปี 2564

เติบโต (%)

ปี 2564

บริการสำหรับองค์กร 92,043 2.1 87,871 -4.5 88,999 1.3
ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 100,822 11.8 100,580 -0.2 112,016 11.4
บริการด้านไอที 204,536 5.0 195,576 -4.4 209,812 7.3
อุปกรณ์หรือดีไวซ์ 33,216 5.9 29,199 -12.1 30,673 5.1
บริการด้านการสื่อสาร 77,285 1.3 72,946 -5.6 76,131 4.4
ระบบดาต้าเซนเตอร์ 31,218 1.0 27,757 -11.1 30,189 8.8
รวมทั้งหมด 539,121 4.9 513,928 -4.7 547,820 6.6

ที่มา: การ์ทเนอร์ (สิงหาคม 2563)

หลังการเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 5% ในปี 2562 แต่ผลจาก COVID-19 ทำให้มูลค่าการใช้จ่ายด้านบริการไอทีลดลง ไม่ว่าจะเป็น ขนาด เงื่อนไข และประเภทของดีลในสัญญาทางการค้าล้วนได้รับผลกระทบ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ ๆ ถูกตัดทอนหรือยกเลิกไป

“ภาวะดังกล่าวนี้จะกินเวลาช่วงสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากธนาคารต่างเริ่มปรับตัวตอบสนองต่อผลของการหยุดชะงักจาก COVID-19 ซึ่งการใช้จ่ายด้านบริการไอทีจะเริ่มกลับมาดีดตัวสูงขึ้น เพราะธนาคารต่าง ๆ กำลังเร่งผลักดันและปรับปรุงเทคโนโลยีการให้บริการให้ทันสมัยขึ้นในปีหน้า” นายเคซีย์กล่าวสรุป

การ์ทเนอร์เชื่อว่าความสามารถของการสร้างมูลค่าให้กับบริการและที่มาของรายได้แหล่งใหม่ ๆ จะเป็นปัจจุัยสำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ COVID-19 ชี้ให้ธนาคารมองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มบทบาทของการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและขยายบริการให้ครอบคลุม จากผลสำรวจ 2020 Gartner CIO Survey ระบุว่าปัจจุบันธนาคารมีรายได้ที่มาจากบริการดิจิทัลเพียง 27% เท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิธีการนำองค์กรข้ามผ่านสถานการณ์ไวรัสโคไรน่าได้ที่ Gartner coronavirus resource center แหล่งรวมข้อมูลการวิจัย และเว็บบินาร์เพื่อช่วยองค์กรบริหารจัดการ และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผลกระทบทั่วโลกของ COVID-19

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงาน  ‘Forecast: Enterprise IT Spending for the Banking and Securities Market, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update’ การคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ ครอบคลุมการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วทั้งบริษัท ได้แก่ การใช้จ่ายด้านไอทีภายใน ระบบดาต้าเซนเตอร์ อุปกรณ์ดีไวซ์ บริการทางด้านไอที ซอฟต์แวร์และการบริการโทรคมนาคมสำหรับ 43 ประเทศใน 11 ภูมิภาค

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ความเป็นผู้นำในธุรกิจธนาคารและวิธีการปรับใช้แนวทางใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณจะถูกนำเสนอในงาน Gartner IT Symposium/Xpo 2020 ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับซีไอโอและผู้บริหารด้านไอทีต่าง ๆ ผู้บริหารด้านไอทีอาศัยการประชุมเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจว่าองค์กรของตนสามารถใช้ไอทีเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างไร ติดตามข่าวสารและอัปเดตจากการประชุมบน Twitter โดยใช้ #GartnerSYM

วันและสถานที่จัดงาน Gartner IT Symposium / Xpo :

October 19-22| Americas| Virtual

October 27-29| APAC| Virtual

November 9-12| EMEA| Virtual

November 17-19| Japan| Virtual

November 23-25| India| Virtual

เกี่ยวกับการ์ทเนอร์

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT) คือบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500 บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด  การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของการ์ทเนอร์ในการช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจได้ที่ gartner.com