3 สิ่งสำคัญ + 5 จุดขาย เล่าเรื่องให้กินใจผู้คน

3 สิ่งสำคัญ + 5 จุดขาย เล่าเรื่องให้กินใจผู้คน

3 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ คอนเทนต์คุณโอบล้อมไปด้วยความน่าสนใจและเข้าถึงหูกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร ได้แก่ 

  1. มองให้ลึกสื่อให้ถึงแก่น (Shoot for the heart), ผู้คนจะจดจำคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจและเชื่อมกับภาวะอารมณ์ ณ เวลานั้น นั่นคือ หากจะนำเสนอหรือสร้างคอนเทนต์อะไรควรทำการบ้านให้ลึกนั่นเอง
  2. จับประเด็นสำคัญ และขยี้ออกมา (Capture the mind), หา keyword และเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความเป็นเหตุและเป็นผล เพื่อกระตุ้นความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นขยี้ประเด็นให้คิดตาม โดยทุกเนื้อหาต้องมี Objective ชัดเจน ที่ละทิ้งไม่ได้
  3. สร้าง Feel Good ให้เกิด ณ โมเมนต์นั้น (Make your audience smile), คอนเทนต์ที่ผู้รับสารอ่านแล้วรู้สึกดี รู้สึกว้าว จนอย่างจะส่งต่อความรู้สึกนั้นๆ คือ ultimate goal ของผู้สร้างคอนเทนต์ เพราะนอกจากได้รับการแชร์ กดไลค์ หรือ คอมเมนต์เชิง positive แล้ว ยังส่งต่อพลังในการสร้างสรรค์ที่มากขึ้นด้วย ยิ่งเป็นเรื่องราวที่มีสาระ มีประโยชน์ 

5 จุดขายของเนื้อหาที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เวลาสร้างคอนเทนต์ ได้แก่ 

  • เข้าใจและอินกับเรื่องราวนั้นๆ ให้ถ่องแท้ เพราะถ้าเราเองไม่อินกับสิ่งที่เรานำเสนอ ใครจะมาอินไปกับเราจริงมั้ย? แล้วเวลาเราสื่อสารออกไปไม่ว่าจะรูปแบบ ตัวอักษร หรือ เสียง มันจะมี power ที่ขับเคลื่อนสารที่เราต้องการสื่อของมันเอง 
  • เนื้อหา สด ใหม่ คือสิ่งที่จำเป็น ในโลกเราแต่ล่ะวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย นักคิดนักเขียนหรือนักประชาสัมพันธ์ที่ดีและมืออาชีพต้องหมั่นเติมความรู้รอบตัว เพื่อนำความสดใหม่มานำเสนอ
  • คิดเสมอว่าผู้ฟัง ผู้อ่าน คือ ลูกค้า ในโลกวันนี้มีวลีอมตะ “ลูกค้าคือพระเจ้า” ดังนั้นหากเราปลูกฟังความคิดเสมอว่าเรากำลังสื่อสารไปยังลูกค้า ผลงานที่เราผลิตออกมาจะต้องเต็มร้อยแรงม้า และอย่าประเมินผู้อ่าน หรือผู้ฟังต่ำเกินไป สมัยนี้ความรู้อยู่เพียงเพียงปลายนิ้ว search เท่านั้น ถ้าจะสร้างคอนเทนต์ให้ว้าว ต้องคาดการณ์และหาข้อมูลอ้างอิงให้แม่นยำ 
  • ครีเอทีฟ ไหลๆ ให้เหมือนสายน้ำ เนื้อหา และ การใช้ภาษา คือ สิ่งที่เคลื่อนไหวดิ้นได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น    ไอเดียครีเอทีฟใหม่ที่เติมลงไปในเนื้อหาเพื่อใช้สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือคำใหม่ๆ ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา
  • เปิดรับคำวิจารณ์ คอมเมนต์ แลกเปลี่ยนมุมมอง จะช่วยพัฒนาเนื้อหาให้ลึกและสร้างมิติใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งจากภายในทีมและภายนอกทีม ฟีดแบคที่ดีต้องติ เตียน เพื่อพัฒนาต่อยอดได้นั่นเอง 

 

[ข้อมูลอ้างอิง: thedualarity]