Solidworks

Dassault Systemes Solutions Supporting Simulation and Prevention of Contamination Dispersal in Wuhan’s Leishenshan Hospital

โซลูชั่นจาก Dassault Systemes เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบบจำลอง และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงพยาบาลเหลยเสินซานในอู่ฮั่น

  • Combating COVID-19 with technology to resume social and economic operations
  • SIMULIA XFlow simulation software being used at China’s biggest modular hospital, built in 14 days to combat COVID-19
  • 3D cloud-based collaborative platform approach replaces an older, slower document-based approach

In accordance with its new strategic direction “From Things to Life,” Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) announced that it is working with China’s Central-South Architectural Design Institute (CSADI) to support the simulation and evaluation of virus dispersal in the confined environment of Leishenshan Hospital in Wuhan, China. The largest hospital for infectious diseases and COVID-19 patients, the modular Leishenshan Hospital was created with “China Speed,” surprising the world with its 14-day construction. CSADI and Dassault Systemes are using the 3DEXPERIENCE platform’s simulation capabilities to simulate virus contamination and diffusion within the hospital’s ventilation system and to counteract the negative effects from unplanned ventilation risks.

As a strategic partner of Dassault Systemes in China, CSADI undertook the design of Leishenshan Hospital. Avoiding contamination of nearby environments is a key consideration for CSADI, especially the minimization of cross-infection in the hospital and any impacts on external communities, crowds and surroundings. To this end, Dassault Systemes has donated SIMULIA XFlow software, powered by the 3DEXPERIENCE platform, to CSADI to simulate indoor and outdoor fluids, virus dispersal in ventilation systems, as well as other projects within Leishenshan Hospital.

“Dassault Systemes technology focuses on life and the future. CSADI showed ‘China Speed’ during the Leishenshan Hospital Project and will use Dassault Systemes’ advanced SIMULIA XFlow software to simulate indoor air distribution schema and optimize suggestions on better contamination discharge in negative pressure wards to protect medical personnel,” said Zhang Shen, Director of Engineering Digital Technology Center, CSADI. “SIMULIA XFlow will also simulate outdoor exhaust emission impacts on nearby surroundings to help the design and site selection of the modular hospital.”

“Dassault Systemes is committed to helping Chinese enterprises combat COVID-19 with the aid of technology, focusing on restoration and development of enterprises after the pandemic,” said Ying Zhang, Managing Director, Greater China, Dassault Systemes. “As a company, we have extended our focus from things to life. It is our concern about human life that drives us to make positive contributions to the environment during the pandemic and in future hospitals with CSADI. Every day the power of the 3DEXPERIENCE platform to collaborate and exploit the value of a 3D virtual twin experience is shown. Applied systematically to design, engineering and manufacturing, it provides seamless remote collaboration at any time, anywhere, and enables all users to understand, experience and communicate. In the midst of today’s crisis, our 3D cloud-based collaborative platform approach replaces an older, slower document-based approach.”

  • ใช้เทคโนโลยีรับมือกับ COVID-19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินต่อไป
  • ใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง SIMULIA XFlow ช่วยให้การก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
  • ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์แบบ 3 มิติ แทนที่การทำงานแบบเดิมๆ บนเอกสารที่ช้ากว่ามาก

เพื่อดำเนินการตามทิศทางและกลยุทธ์ใหม่ของ Dassault Systemes ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยซอฟต์แวร์แบบจำลอง หรือ “From Things to Life” ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมประจำภูมิภาคภาคใต้ตอนกลางของจีน (CSADI) เพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์แบบจำลองและประเมินผลการแพร่กระจายไวรัสในสภาพแวดล้อมที่จำกัดของพื้นที่ในโรงพยาบาลเหลยเสินซาน (Leishenshan Hospital) ที่นครอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยโรงพยาบาลสนามชั่วคราวนี้สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 1,500 เตียง สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคแบบโมดูลาร์ด้วยความเร็วเฉพาะตัวแบบจีนหรือ “China Speed” ที่สะกดสายตาคนทั้งโลกด้วยการใช้เวลาก่อสร้างเพียง 14 วัน เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือของ CSADI และ Dassault Systemes ที่ได้นำเทคโนโลยีสร้างแบบจำลองแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE มาจำลองการปนเปื้อนและประเมินการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในระบบระบายอากาศของโรงพยาบาลเพื่อรับมือกับผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงที่ไม่ได้วางแผนการระบายอากาศ

โดย CSADI
ในฐานะพันธมิตรของ Dassault Systemes ในประเทศจีน
รับหน้าที่ออกแบบโรงพยาบาลเหลยเสินซาน
ภายใต้เป้าหมายหลักเพื่อลดและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลและลดการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชนและประชาคมภายนอก
ด้วยเหตุนี้ Dassault Systemes ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์
SIMULIA XFlow ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE แก่ CSADI
นำไปใช้จำลองการไหลเวียนของเหลวภายในและภายนอกอาคาร
และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในระบบระบายอากาศ รวมถึงโครงสร้างอื่น ๆ
ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้

จาง เฉิน ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ CSADI กล่าวว่า “เทคโนโลยีจาก Dassault Systemes ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและปูรากฐานสำหรับงานออกแบบในอนาคต และ CSADI แสดงให้เห็นถึงการทำงานด้วยความรวดเร็วเฉพาะตัวแบบจีน ‘China Speed’ โดยได้นำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองขั้นสูง SIMULIA XFlow ของ Dassault Systemesมาใช้สร้างโรงพยาบาลเหลยเสินซานจนประสบความสำเร็จ ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ทำหน้าที่จำลองการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคารพร้อมกับนำเสนอแนวทางที่ช่วยจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสภายในอาคารและห้องพักผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยว ที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอกหรือห้องความดันลบ เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ นอกจากนี้ SIMULIA XFlow ยังจำลองผลกระทบของการระบายอากาศออกจากโรงพยาบาลสู่พื้นที่รอบนอกและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ช่วยให้เราวางโครงสร้างและออกแบบโรงพยาบาลแต่ละจุดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ยิน ฉาง ผู้อำนวยการ Dassault Systemes ประจำประเทศจีน กล่าวว่า “Dassault Systemes มุ่งมั่นช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในประเทศจีนรับมือกับ COVID-19 ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการหลังจากการระบาดใหญ่ เราได้เพิ่มความสามารถให้กับเทคโนโลยีที่สามารถบูรณาการสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้พวกเราได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมช่วงการระบาดใหญ่และเป็นแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลต่าง ๆ ในอนาคต ด้วยความร่วมมือกับ CSADI ทุกวันนี้เราได้นำแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE มาทำงานร่วมกันและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ใช้งาน 3D virtual twin นำไปใช้ออกแบบ นำไปใช้ออกแบบในระบบงานด้านวิศวกรรมและด้านการผลิตเพื่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ พร้อมรองรับการทำงานระยะไกล ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมไปถึงสร้างความเข้าใจและมอบประสบการณ์ที่ดีและใช้สื่อสารกันได้ไม่สะดุด นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับระบบคลาวด์แบบ 3 มิติ ยังช่วยให้การจำลองงานออกแบบรวดเร็วขึ้น รวมทั้งลดภาระงานด้านการจัดการระบบเอกสาร”

โซเชียล มีเดีย:

เชื่อมต่อโลกเวอร์ชวลกับ Dassault Systemes ได้ที่ Twitter Facebook LinkedIn YouTube

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรดักส์ต่าง ๆ :

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Dassault Systemes’ 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up และโซลูชั่น Product Lifecycle Management (PLM) ได้ที่: http://www.3ds.com