Solidworks

Dassault Systèmes เดินหน้าโครงการใหม่ ๆ สู้วิกฤติโควิด-19 เคียงข้างธุรกิจและพันธมิตร

Dassault Systèmes เดินหน้าโครงการใหม่ ๆ สู้วิกฤติโควิด-19 เคียงข้างธุรกิจและพันธมิตร

เอกสารนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมของโครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ พร้อมกันนี้ยังแสดงให้เห็นถึงโครงการใหม่ ๆ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนโซลูชั่นภาคอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน การสร้างโมเดล การสร้างแบบจำลอง และระบบข้อมูลอัจฉริยะในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นเครื่องมือหลักที่รองรับการทำงานร่วมกันจากทุกที่บนทุกอุปกรณ์

รายละเอียดโครงการต่าง ๆ มีดังนี้

  • แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE on Cloud ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานของบริษัทและองค์กรธุรกิจสามารถทำงานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลและสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย
  • แพลตฟอร์ม Medidata ที่ได้รับการพัฒนามาเฉพาะกิจ เพื่อปลดล็อคความท้าทายในการทดลองการรักษาด้วยยาและการผลิตวัคซีน พร้อมกับเพิ่มความคล่องตัวให้กับแพลตฟอร์มโลจิสติกส์
  • อำนวยความสะดวกการติดตั้งระบบรองรับการทำงานแบบรีโมทหรือการทำงานจากที่บ้านให้แก่องค์กรธุรกิจผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
  • เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบออนไลน์เพื่อใช้ทำงานร่วมกันให้แก่ลูกค้าเดิมเพื่อรองรับการทำงานนอกสถานที่และการฝึกอบรมทางออนไลน์
  • 3DEXPERIENCE Education นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางออนไลน์ เพื่อรองรับหลักสูตรและการออกใบรับรองสำหรับผู้ใช้ในช่วงที่ภาระการทำงานลดลง
  • ให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานศึกษาและหลักสูตรออนไลน์
  • สนับสนุนสตาร์ทอัพของ 3DEXPERIENCE Lab ทั่วโลกให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด‐19

เบอร์นาร์ด ชาร์แลส รองประธานและซีอีโอของ Dassault Systèmes กล่าวว่า “มาตรการที่เราดำเนินการเพื่อรับมือกับโควิด‐19 มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พนักงาน พาร์ทเนอร์ และลูกค้าของเรา โดยอาศัยนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานได้จากทุกที่บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ  วันนี้เราได้เปิดตัวโครงการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในส่วนของ R&D งานด้านวิศวกรรมการผลิต และโลจิสติกส์ โดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบ Virtual Twin ผ่านทางออนไลน์  การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ใช้ระบบ 3D ของเราซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้จากที่บ้าน นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เพราะผู้ใช้เหล่านี้จะสามารถทำงานในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า”

แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE on Cloud ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้พนักงานของบริษัทและองค์กรธุรกิจสามารถทำงานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลและสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปิดสถานที่ทำงานชั่วคราว ผู้ใช้จำนวนมากจำเป็นที่จะต้องทำงานแบบรีโมท  แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE on Cloud จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดระเบียบ วางแผน ตรวจสอบติดตาม และดำเนินการพัฒนาโครงการผ่านการทำงานแบบรีโมทได้ไม่สะดุด

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างปลอดภัยจากที่บ้าน และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบดิจิทัล ผ่านการขยายกลุ่มต่าง ๆ  การจัดการโครงการและธุรกิจไปสู่ virtual environment บน Cloud

โซลูชั่นภาคอุตสาหกรรมสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพกำลังได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นเกี่ยวกับการทดลองยา และเพิ่มความคล่องตัวให้กับแพลตฟอร์มโลจิสติกส์
โซลูชั่นของ Dassault Systèmes ซึ่งผ่านการทดสอบโดยภาคอุตสากรรม ทำงานบนแพลตฟอร์ม Medidata ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บริษัทยา นักวิจัยในสถาบันการศึกษา และธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถทำการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองทางคลินิกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

Dassault Systèmes ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับองค์กรด้านชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน แอปพลิเคชั่นการสร้างแบบจำลองของไหล SIMULIA XFlow ช่วยให้นักออกแบบโรงพยาบาลเหลยเสินซาน (Leishenshan Hospital) ซึ่งพึ่งสร้างขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สามารถทำการออกแบบและสร้างแบบจำลองสำหรับระบบจ่ายอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงพยาบาล

องค์กรมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริการของเราจะพร้อมติดตั้งระบบการทำงานแบบรีโมทให้แก่พนักงานและองค์กรเพื่อรองรับการทำงานจากที่บ้าน
Dassault Systèmes เปิดให้ใช้งานข้อมูลบนระบบ 3D Cloud เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ โดยเชื่อมต่อข้อมูลและผู้ใช้บนระบบรุ่นเก่าเข้ากับแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE รวมไปถึงการประสานงานร่วมกับบนระบบ 3D Cloud ซึ่งปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น โดยใช้แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สำหรับผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ใช้ CATIA V5, SOLIDWORKS และ multi‐CAD

เงื่อนไขการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ เพื่อรองรับการทำงานนอกสถานที่และการฝึกอบรมทางออนไลน์
Dassault Systèmes ใช้ประโยชน์จากแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินโครงการและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทีมงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคทำงานอย่างเต็มที่ และติดตั้งการทำงานนอกสถานที่ เพื่อช่วยให้คู่ค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการได้แก่ การเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับทีมงานฝ่ายบริการที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และการให้ความช่วยเหลือสำหรับการเปลี่ยนย้ายไปสู่ระบบ Cloud

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวระบบ e‐learning การฝึกอบรมที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และการออกใบรับรองทางออนไลน์ เพื่อให้คู่ค้าปรับปรุงทักษะและความเชี่ยวชาญระหว่างที่ทำงานนอกสถานที่

3DEXPERIENCE Education นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางออนไลน์ เพื่อรองรับหลักสูตรและการออกใบรับรองสำหรับผู้ใช้ในช่วงที่ภาระการทำงานลดลง
ประสบการณ์การเรียนรู้ถูกบูรณาการอย่างเป็นระบบบนระบบ Cloud ของ Dassault Systèmes เพื่อให้พนักงานขององค์กรสามารถทำงานจากที่บ้านในโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัท เมื่อบริษัทกลับมาดำเนินงานตามปกติอีกครั้งหลังพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

Dassault Systèmes เปิดให้เข้าใช้งานระบบการเรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ เช่น การประสานงานร่วมกัน การออกแบบ วิศวกรรม การสร้างแบบจำลอง และการผลิต เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

ให้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานศึกษาและหลักสูตรออนไลน์
สถานศึกษาที่ใช้แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานร่วมกับผู้เรียนผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์

สถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สามารถเร่งการเปลี่ยนย้ายไปสู่แพลตฟอร์มดังกล่าวโดยอาศัยโครงการนำร่อง รวมไปถึงการดำเนินการของภาครัฐในการปรับใช้แพลตฟอร์มในระดับประเทศ และการรองรับการเรียนการสอนทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์

บริษัทฯ ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรในแวดวงการศึกษา เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและขับเคลื่อนการปรับปรุงองค์กรหลังจากพ้นวิกฤติในครั้งนี้

ชุมชน 3DEXPERIENCE Lab ทั่วโลกสนับสนุนการทำงานของธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากที่พัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด‐19
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบรับรองธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการสนับสนุน โดยจะมีการจัดหาแอปพลิเคชั่นทางด้านวิศวกรรมที่รองรับการทำงานร่วมกัน รวมถึงบริการด้านการตลาด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโซลูชั่น การสร้างแบบจำลอง และการตรวจสอบรับรองประสิทธิผลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ เพื่อเร่งกระบวนการผลิตตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศนั้น ๆ

โครงการ Open Innovation มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น อะไหล่สำหรับระบบการพิมพ์ 3 มิติ หรือการเพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจ/อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ โดยประสานงานร่วมกับชุมชนอาสาสมัคร วิศวกร นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์

“Open COVID‐19 Community” บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE รวบรวมสมาชิกของ 3DEXPERIENCE Lab จากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อินเดีย ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าว