Solidworks

CES 2020 Survey by CITE Research/Dassault Systemes: Consumers Want Personalized Products but Won’t Wait for Them and Expect a Cost Benefit for Their Data

รายงาน CES 2020 Survey โดย CITE Research/Dassault Systemes เผยผู้บริโภคมองหาสินค้าและบริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ไม่พร้อมเสียเวลาคอย หากแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ และต้องคุ้มค่ากับข้อมูลส่วนตัวที่แลกไป เอฟเอคิว —

-Survey of 3,000 consumers in the U.S., China and France examines views on personalization in healthcare, mobility, retail, and home and city environments
-Personalization in healthcare, prioritized over other categories, will require AI, 5G and home assistant technologies to achieve, according to respondents
-Consumers will pay on average 25.3% more for personalization, but they expect a savings in return
-Generation X, millennials, and Generation Z are more willing to pay and share data for personalization that brings personal safety, time, monetary benefits
Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) today revealed that younger consumers are leading the push for personalization that improves products and services, quality of life and personal safety, and are more willing to pay and share their data to get it. The findings came from a survey of citizens representing the demographics of adults in the U.S., China and France that was conducted in partnership with independent market research firm CITE Research.
The survey revealed differences among generations, geographies and technology adoption levels in terms of how consumers view personalization in mobility, healthcare, retail and the home and city environment, how they define personalization, and what they are willing to give up for it. Yet it also confirmed that nearly all consumers already value the importance of personalization, in particular for health and personal safety, and share concerns about how data is collected and managed to achieve it.
Findings from the survey include:
-Consumers want personalization but don’t want to wait for it. Eighty-three percent of consumers expect products or services to adapt in a matter of moments or hours. Only 21% will wait four or more days for a personalized product or service to be delivered.
-Consumers are willing to pay on average 25.3% for personalization. In return, they expect to be compensated with an average of 25.6% savings for giving out their data. They are more willing to pay for personalized healthcare; less so for personalized retail.
-Industry has an opportunity to clearly define personalization. Consumers have a mixed definition of personalization. More than 50% define it as products/services they customize before purchasing, and as products/services selected from a list of options, as well as products/services created based on personal data; 63% of early technology adopters define personalization as the latter.
-Consumers are most interested in personalized products and services that benefit health, such as personalized preventative health plans based on behavior, and alert systems for falls.
-Personalization for personal safety is also of interest to consumers, such as products that notify of time-sensitive home emergencies, crime alerts based on location, and sending their location to police during times of safety concerns.
-Data privacy is a concern for 96% of consumers. Most consumers will only share data they agreed to share in exchange for personalization, yet anonymizing data will make six out of 10 respondents more willing to share. Eighty-eight percent will discontinue a helpful personalized service if they are unsure of how their data is being managed. For 68%, consumer demands will lead to data protection.
-Artificial intelligence, 5G and home assistants are necessary for personalization. About half of consumers think that 5G, in particular, is very necessary for delivery of personalization in healthcare, while it is seen as less vital in retail.
-Personalization expectations differ among generations. Generation X, millennials and Generation Z are more comfortable sharing data for better personalization and are more likely to agree on the personal safety, time and monetary benefits it brings than baby boomers and the silent generation. Sixty percent of baby boomers are most excited about personalization in healthcare, 24% of Generation Z about mobility, and 21% of millennials about the environment.
-Chinese consumers are more enthusiastic about personalization than American and French consumers, but Americans have the highest expectations. More American consumers expect personalized products and services to be commonplace by 2030, and more are willing to pay for them.
“Consumers want experiences with personalization as the differentiator, especially among younger consumers. The solution for manufacturers to capitalize on this trend is to collect, analyze and transform data while addressing concerns for data privacy. Our 3DEXPERIENCE platform enables them to do just that. Using the platform, companies can innovate, design, create and manufacture hyper-personalized products in the most sustainable way,” said Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry Solutions, Marketing and Global Affairs, Dassault Systemes.

 

 

– แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ร่วมกับ CITE Research สำรวจผู้บริโภคในสหรัฐฯ จีน และฝรั่งเศส 3,000 ราย ในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการที่ออกแบบมาตรงตามรสนิยมส่วนบุคคลของกลุ่มสินค้าเฮลท์แคร์ โมบิลิตี้ ค้าปลีก และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านและในเมือง
– ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามอยากใช้สินค้าและบริการเฮลธ์แคร์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (personalization)มากที่สุด และต้องการให้ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาให้รองรับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกกันว่าเอไอ (Artificial Intelligence) 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน
– ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเฉลี่ยมากขึ้น 25.3% หากสินค้าและบริการนั้นตรงกับความชอบส่วนบุคคล แต่ในทางกลับกันก็ยังคงคาดหวังถึงการประหยัดทรัพยากร
– คนในเจนเนอเรชั่น X (Generation X), เจนเนอเรชั่นมิลเลนเนียล (Millennials) และ เจนเนอเรชั่น Z (Generation Z) ยินดีจ่ายเงินและแชร์ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่แบรนด์ต้องสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเรื่องเวลา และผลประโยชน์ทางการเงิน
แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ เผย ผู้บริโภควัยรุ่นเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ไปสู่การพัฒนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังยินดีจ่ายเงินและแบ่งปันข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทวิจัยอิสระ CITE Research สำรวจประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส
ผลการศึกษาครั้งนี้เผยให้เห็นว่า ความแตกต่างของคนแต่ละเจนเนอเรชั่น พื้นเพของคนแต่ละภูมิภาค และความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมุมมองรสนิยมส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการกลุ่มโมบิลิตี้ เฮลธ์แคร์ ค้าปลีก และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในบ้านและเมือง รวมทั้งวิธีการให้นิยามของการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน และปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม อีกมุมมองหนึ่งที่ได้เห็นจากรายงานนี้คือ ผู้บริโภคเกือบทุกคนให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าและบริการกลุ่มเฮลธ์แคร์และความปลอดภัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อวิธีการรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้
ผลจากการสำรวจมีดังต่อไปนี้:
– ผู้บริโภคต้องการสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ไม่พร้อมเสียเวลาคอย 83% ของผู้บริโภคคาดว่าสินค้าหรือบริการจะสามารถปรับให้เข้ากับการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเพียง 21% เท่านั้นที่จะพร้อมคอยเกินสี่วันในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
– ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 25.3% สำหรับสินค้าและบริการที่ออกแบบตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ในทางกลับกัน พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนในรูปแบบของการประหยัดค่าใช้จ่ายลง 25.6% สำหรับการให้ข้อมูลของพวกเขา พวกเขายินดีมากกว่าที่จะจ่ายเพื่อเฮลธ์แคร์ที่ออกแบบตอบโจทย์เฉพาะบุคคล แต่ยินดีน้อยกว่าที่จะจ่ายสำหรับสินค้าและบริการในด้านค้าปลีก
– อุตสาหกรรมมีโอกาสกำหนดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอย่างชัดเจน ผู้บริโภคเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลแตกต่างกันไป โดยพบว่า กว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำหนดว่าเป็นสินค้าและบริการที่พวกเขากำหนดได้เองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และ 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าเป็นสินค้าและบริการที่พวกเขากำหนดในรายการซื้อได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสินค้าและบริการที่พัฒนามาจากข้อมูลส่วนบุคคล
– ผู้บริโภคมีความสนใจมากที่สุดในสินค้าและบริการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น แผนสุขภาพโดยอิงตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและระบบเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การหกล้ม
– การออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลคือสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เช่น สินค้าและบริการที่แจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในบ้าน แจ้งเตือนอาชญากรรมตามจุดที่ผู้บริโภคอยู่และส่งตำแหน่งไปยังตำรวจในช่วงเวลาที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความความปลอดภัย
– 96% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังพุ่งประเด็นความกังวลไปที่ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อแลกกับการได้ใช้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานของตนเอง โดยหกในสิบของผู้ตอบแบบสอบถามเต็มใจที่จะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 88% จะหยุดใช้บริการนั้นถ้าไม่มั่นใจถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และ 68% จากผู้ตอบแบบสอบถาม มองว่าความต้องการใช้สินค้าและบริการจะนำไปสู่การปกป้องข้อมูล
– เอไอ 5G และผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้าน มีความจำเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง มองว่าการพัฒนา 5G เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจเฮลธ์แคร์มากที่สุดรองจาก ธุรกิจค้าปลีก
– คนต่างเจนเนอเรชั่นมีความคาดหวังต่อการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันไป กลุ่มเจเนอเรชั่น X กลุ่มมิลเลนเนียล และชาวเจนเนอเรชั่น Z ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลที่ดียิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เวลา และความคุ้มค่าของเงินที่ได้รับ มากกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มไซเลน เจนเนอรชั่น (รุ่นคุณตาคุณยาย) โดยคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ราว 6% ให้ความสนใจกับสินค้าและบริการเฮลธ์แคร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการส่วนบุคคล 24% ของเจนเนอเรชั่น Z สนใจเกี่ยวกับโมบิลิตี้ ขณะที่ 21% ของชาวมิลเลนเนียลสนใจประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
– ผู้บริโภคชาวจีนชื่นชอบการตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากกว่า ผู้บริโภคชาวอเมริกันและฝรั่งเศส แต่ชาวอเมริกันกลับมีความคาดหวังสูงสุด ผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนใหญ่คาดว่าสินค้าและบริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคลจะกลายเป็นเรื่องปกติในปี 2030 และยินดีที่จะซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว
ฟลอเรนซ์ เวอร์เซเลนซ์ รองประธานบริหารฝ่ายโซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรม การตลาด และกิจการระหว่างประเทศ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ในการตอบโจทย์แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ ดังนั้นโซลูชั่นสำหรับผู้ผลิตในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการจำพวกนี้คือการรวบรวม วิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนข้อมูล พร้อมคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนด้วย ซึ่งแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE สามารถช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุเป้าหมายข้อนี้ได้ ตั้งแต่การคิดค้น ออกแบบ สร้างนวัตกรรมและผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลได้อย่างสูงในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด”
สื่อสังคมออนไลน์:
แบ่งปันสิ่งนี้ใน Twitter: ผลสำรวจล่าสุดจาก @Dassault3DS #CITEResearch เพื่อความเข้าใจโดยละเอียดในแง่มุมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศสเรื่องสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ โมบิลิตี้ ค้าปลีก และเมืองใหญ่ #3DEXPERIENCE #CES
คุณสามารถติดต่อ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ผ่านช่องทาง Twitter Facebook LinkedIn YouTube
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษา:
แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ร่วมกับ บริษัทวิจัยอิสระ CITE Research จัดทำแบบสำรวจออนไลน์กับผู้บริโภคที่บรรลุนิติภาวะ 3,000 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายงานฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ Suzanne Moran ที่ suzanne.moran@3ds.com
แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จะมีการสาธิตการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์แต่ละบุคคลที่บูธหมายเลข 4623 ที่งาน CES ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 ในเมือง Las Vegas
Dassault Systemes’ 3DEXPERIENCE platform, 3D design software, 3D Digital Mock Up and Product Lifecycle Management (PLM) solutions: http://www.3ds.com

เกี่ยวกับแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systemes)
แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ คือบริษัท 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยโซลูชั่นระดับชั้นนำของโลกที่เปลี่ยนแปลงแนวทางการออกแบบ ผลิต และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ โซลูชั่นการประสานงานร่วมกันของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม ขยายความเป็นไปได้สำหรับโลกเสมือนจริงเพื่อปรับปรุงโลกแห่งความเป็นจริง บริษัทฯ มอบคุณค่าให้แก่ ลูกค้าองค์กรทุกขนาดกว่า 250,000 รายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3ds.com
3DEXPERIENCE, the Compass logo and the 3DS logo, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES and 3DEXCITE เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ หรือเป็นของบริษัทในเครือ ทั้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และหรือประเทศอื่นๆ