Gartner

Gartner Forecasts Worldwide Security and Risk Management Spending Growth to Slow but Remain Positive in 2020

การ์ทเนอร์คาดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงปีนี้เติบโตช้าลง แต่ยังอยู่ในทิศทางบวก

Short Term Demand for Cloud and Remote Worker Security Props Up Overall Market

Bangkok Thailand, June 17, 2020 — Worldwide spending on information security and risk management technology and services will continue to grow through 2020, although at a lower rate than previously forecast, according to Gartner, Inc.

Information security spending is expected to grow 2.4% to reach $123.8 billion in 2020 (see Table 1). This is down from the 8.7% growth Gartner projected in its December 2019 forecast update. The coronavirus pandemic is driving short-term demand in areas such as cloud adoption, remote worker technologies and cost saving measures.

“Like other segments of IT, we expect security will be negatively impacted by the COVID-19 crisis,” said Lawrence Pingree, managing vice president at Gartner. “Overall we expect a pause and a reduction of growth in both security software and services during 2020.”

“However, there are a few factors in favor of some security market segments, such as cloud-based offerings and subscriptions, being propped up by demand or delivery model. Some security spending will not be discretionary and the positive trends cannot be ignored,” he said.

Table 1

Worldwide Security Spending by Segment, 2019-2020 (Millions of U.S. Dollars)

Market 2019 2020 Growth (%)
Application Security 3,095 3,287 6.2
Cloud Security 439 585 33.3
Data Security 2,662 2,852 7.2
Identity Access Management 9,837 10,409 5.8
Infrastructure Protection 16,520 17,483 5.8
Integrated Risk Management 4,555 4,731 3.8
Network Security Equipment 13,387 11,694 -12.6
Other Information Security Software 2,206 2,273 3.1
Security Services 61,979 64,270 3.7
Consumer Security Software 6,254 6,235 -0.3
Total 120,934 123,818 2.4

Due to rounding, some figures may not add up precisely to the totals shown.

Source: Gartner (June 2020)

The ongoing shift to a cloud-based delivery model makes the security market somewhat more resilient to a downturn, with an average penetration of 12% of overall security deployments cloud-based in 2019, according to Gartner research. Cloud-based delivery models have reached well above 50% of the deployments in markets such as secure email and web gateways.

Networking security equipment including firewall equipment and intrusion detection and prevention systems (IDPS) will be most severely impacted by spending cuts this year. Consumer spending on security software is also forecast to decline in 2020.

Gartner clients can learn more in the reports “Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 1Q20 Update” and “Forecast Alert: Impact of COVID-19 on the Information Security Software and Services Markets.”

Learn more about how to lead organizations through the disruption of coronavirus in the Gartner coronavirus resource center, a collection of complimentary Gartner research and webinars to help organizations respond, manage and prepare for the rapid spread and global impact of COVID-19.

ความต้องการระยะสั้นสำหรับเทคโนโลยีคลาวด์และระบบความปลอดภัยระยะไกลสำหรับพนักงานช่วยพยุงการเติบโตของตลาดรวม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2563 การ์ทเนอร์ อิ้งค์ เผยมูลค่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการด้านความเสี่ยงทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตลอดปีนี้ แม้จะเติบโตลดลงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยของข้อมูลจะเติบโตราว 2.4% หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 (ดูตารางที่ 1) ลดลง 8.7% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2562  การระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลต่ออุปสงค์ระยะสั้นในด้านต่าง ๆ อาทิ การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ในองค์กร, เทคโนโลยีต่าง ๆ สำหรับคนทำงานจากระยะไกล และ มาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ลอว์เรนซ์ ปิงกรี, รองกรรมการผู้จัดการการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “เราคาดว่าระบบความปลอดภัยจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตโควิด-19 เหมือนกับตลาดไอทีกลุ่มอื่น ๆ โดยที่ตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านความปลอดภัยจะหยุดชะงักการเติบโตชั่วคราวและลดลง ในปี 2563

“อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อตลาดระบบความปลอดภัยบางกลุ่ม เช่น เทคโนโลยีความปลอดภัยบนคลาวด์หรือการใช้งานคลาวด์แบบสมัครสมาชิก ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นตามความต้องการและรูปแบบของบริการ การใช้จ่ายด้านความปลอดภัยบางประเภทจะยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและยังไม่ควรตัดแนวโน้มเชิงบวกออกไป” ลอว์เรนซ์กล่าว

ตารางที่ 1

มูลค่าการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทั่วโลกแบ่งตามสัดส่วน ช่วงปี 2562-2563 (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

กลุ่มตลาดความปลอดภัย 2562 2563 การเติบโต (%)
Application Security

(ความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น)

3,095 3,287 6.2
Cloud Security

(ความปลอดภัยบนคลาวด์)

439 585 33.3
Data Security

(ความปลอดภัยของข้อมูล)

2,662 2,852 7.2
Identity Access Management

(การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงตัวตน)

9,837 10,409 5.8
Infrastructure Protection

(การปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน)

16,520 17,483 5.8
Integrated Risk Management

(การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ)

4,555 4,731 3.8
Network Security Equipment

(อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย)

13,387 11,694 -12.6
Other Information Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยข้อมูลอื่น ๆ)

2,206 2,273 3.1
Security Services

(บริการรักษาความปลอดภัย)

61,979 64,270 3.7
Consumer Security Software

(ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค)

6,254 6,235 -0.3
รวม 120,934 123,818 2.4

เนื่องจากการปัดเศษ ตัวเลขบางตัวอาจไม่ถูกรวมเข้ากับผลรวมทั้งหมดที่แสดงได้อย่างแม่นยำ

ที่มา: การ์ทเนอร์ (มิถุนายน 2020)

การยกระดับรูปแบบของการให้บริการบนคลาวด์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดด้านความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นต่อการชะลอตัว ด้วยส่วนแบ่งเฉลี่ย 12% ของการปรับใช้ความปลอดภัยโดยรวมบนระบบคลาวด์ในปี 2562 จากผลวิจัยของการ์ทเนอร์ เผยว่ารูปแบบการให้บริการพื้นฐานบนคลาวด์ครองตลาดมากกว่า 50% เช่น ความปลอดภัยบนอีเมลและเว็บเกตเวย์

อุปกรณ์ความปลอดภัยเครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจากการลดค่าใช้จ่ายในปีนี้ โดยคาดว่าผู้บริโภคจะลดปริมาณการใช้จ่ายกับซอฟต์แวร์ความปลอดภัยในปี 2563

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงาน “Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 1Q20 Update และ “Forecast Alert: Impact of COVID-19 on the Information Security Software and Services Markets.”

เรียนรู้วิธีการนำพาองค์กรก้าวผ่านสถานการณ์โคโรน่าไวรัสได้ที่ Gartner coronavirus resource center ที่รวบรวมผลวิจัยและเว็บบินาร์ เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมการ จัดการ และเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดจากการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19